KONTAKT

ARE WE BASTARDS?!
by GAMBRINUS EXCELENT

Evidenční číslo: MK ČR E 21095
ISSN – print: 1805-8973
ISSN – internet: 1805-2819

email: info@bstrds.cz
tel.: +420 773 577 517
vydavatel: HARD Art Production

* ŠÉFREDAKTOR
Matěj Hard
email: matej@bstrds.cz

* ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA
Josef Švejda
email: pepe@bstrds.cz

* FOTOGRAFIE
Dereck Hard a další
email: dereckhard@bstrds.com

* INZERCE
Corben Dallas
email: inzerce@bstrds.cz

* KOREKTURA/PRODUKCE
Dagmar Hard
email: dagmar@bstrds.cz

* WEBMASTER
Adam Svadlena
email: webmaster@bstrds.cz